Z och C lättbalkar

För tillverkning av stålramskonstruktioner tillämpas stålbalkar tillverkade enligt högteknologiska processer som skapar stålplåt med lämpliga hållfasthetsegenskaper, vilket effektivt förkortar uppförande av stålhallar. De balkar som oftast tillämpas i uppförande av industriobjekt är lättbalkar av Z-, C- eller Omega-typ. Varje typ av balk har olika egenskaper, vilket gör att balkarnas tillämpningsområde i stålkonstruktionen är olika. Balkarna utrustas ofta med monteringshål för att underlätta hopsättning av konstruktionen med hjälp av skruvar. Materialet i balkarna är oftast dubbelsidig förzinkad plåt med en tjocklek på upp till 3 mm som självklart beror på den förväntade belastningen som balken ska utsättas för.  Moderna teknologier gör det möjligt att räkna fram den exakta tjockleken på balkarna, vilket hjälper väsentligt att optimalt utnyttja stålet utan onödiga materialförluster.