Tak

När vi bygger eller renoverar ett hus kan vi stöta på sådana frågor som val av takpannor för takbeklädnad. Mycket ofta händer det att man inte är så bevandrad i dessa frågor och risken finns att man då väljer felaktig beklädnad då man t ex bara ser på priset eller takpannans utseende. Tyvärr är det nog de sämsta kriterierna att gå efter och oftast visar det sig att valet orsakar en del problem redan vid läggningstillfälle. Mindre bekymmer får man kanske när man bara ska fästa takbeklädnaden till själva konstruktionen. Värre är om man ex vis skaffade takpannor i keramik och taket klarar inte av att bära dess vikt. Det är viktigt att man före köpet kontrollerar vilken takpanna som passar till givna takkonstruktionen, eftersom varje tak är specifikt och det kan hända att vis beklädnad inte kan eller borde inte användas för just detta tak. Om man trots allt väljer en beklädnad som inte bör monteras på ens tak då gäller ingen garanti från tillverkaren ifall takbeklädnaden inte fungerar ändamålsenligt.

Utvecklats baserat på http://www.balex.eu/sv/