Sandwichelement med frigolit

Vill man bygga snabbt och billigt ska man tillämpa rätt byggnadsmaterial. För uppförande av stora objekt är det bäst att använda sandwichelement. En sådan panel består av tre skikt – två beläggningsskikt i plåt samt en kärna i ex vis frigolit. Sandwichelement är ett mycket bra isoleringsmaterial och tillämpas gärna i uppförande av yttre väggar, tak och skiljeväggar. Som en bra isolator passar sådana paneler även för kylrum och andra lokaler med krav på lägre temperatur. Dessa innovativa material tillämpas sedan många år vid uppförande av moderna byggnader inom industri, service och handel. Sandwichpaneler passar även bra i byggnader och lokaler för bearbetning och magasinering av livsmedel. Panelerna smutsar inte ner och är enkla att hålla rena.